top of page
116042708_600144784025633_61654568215787
father-and-child-walking-on-the-shore-39

Marte Meo

En vej til bedre samspil i hverdagen

Tilbud om privat vejledning til forældre & supervision plejeforældre

Skærmbillede 2020-07-28 kl. 17.57.18.png

Hvem er jeg?

Jeg har som socialrådgiver, familieplejekonsulent
og supervisor vejledt børn og børnefamilier i mere end 25 år. 
Siden min uddannelse som Marte Meo-terapeut for 15 år siden, har jeg gode erfaringer med at benytte metoden.  Med metoden har jeg bl.a. hjulpet forældre til igen at blive de gode forældre, de faktisk er.

Hvad kan jeg tilbyde?

Et forløb hos mig begynder med en indledende samtale, hvor I fortæller om de problemer, I gerne vil have hjælp til. Med udgangspunkt i de konflikter, I oplever i hverdagen, planlægger vi sammen et forløb – typisk af tre til fem gange. Konflikterne kan være alt lige fra flyverdragten, barnet nægter at tage på og tandbørstningen før sengetid til teenageren, der smækker med døren!
Forløbene retter sig mod familier med børn i alle aldre, herunder børn med særlige behov. 

Med et forløb hos mig kan jeg vise jer, hvordan I kan: 

 • få færre konflikter i hverdagen

 • give jeres barn selvværd

 • forstå jeres barn bedre

 • få den gode stemning tilbage

 • blive bedre forældre

 • få gode søskenderelationer

 • støtte jeres barns udvikling - sprogligt, motorisk og følelsesmæssigt 

 • fremme samspillet og den gode dialog

Marte Meo-metoden

Hvad er det? Og hvad kan den bruges til?

Marte Meo-metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo-metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager
udgangspunkt i de ressourcer,
der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Metoden er et redskab til at få øje på:

 • Hvad barnet/den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.

 • Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.

 • Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.

bottom of page