top of page
116042708_600144784025633_61654568215787

Marte Meo-metoden

Hvad er det? Og hvad kan den bruges til?

Marte Meo betyder 'ved egen kraft' og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til personalesamarbejde, parterapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets/den unges/den voksnes/den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:

  • Hvad barnet/den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.

  • Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.

  • Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.
     

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid – sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Hvorfor Marte Meo?

Det kan for os mennesker, være svært at have opmærksomheden rettet på mere end et sted af gangen. Så derfor er der mange små detaljer i en omsorgssituation, som vi overser. Dette gør den videobaseret Marte Meo metode op med. For gennem videoanalysen kan vi se bitte små initiativer og nonverbal kommunikation i samspillet, som øjet ikke formår at se i det nuværende øjeblik.

Så kort og godt Marte Meo metoden skal anvendes, fordi det er en metode, der skaber udvikling, giver glæde og begejstring på dens vej og  mennesker er bare bedst, når de er glade!

Metoden er et redskab til at få øje på:

  • Hvad barnet/den unge/ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.

  • Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/ældre.

  • Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/den unge/ældre videre i sin udvikling.

    Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid – sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Skærmbillede 2020-07-28 kl. 17.52.07.png
bottom of page